Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

Tre jenter i Råde Kirke, med lysglobe bak
snakkeboble

Den største gleden man kan ha, er å gjøre andre glad

-Jeg har lært at det er meningsfullt å gjøre noe frivillig uten å forvente noe tilbake, sier Linde. Hun går på Vg1 studiespesialisering og har hatt 20 timers praksis gjennom kristendomsfaget. Hun og venninnene Hanna og Elise har jobbet frivillig i Råde menighet, der de har vært med på ulikt arbeid blant barn og ungdom.

Følg oss

– Jeg har lært at å hjelpe andre frivillig er en bra og hyggelig ting å gjøre, sier Elise. Hanna legger til: -Jeg har blitt kjent med mange hyggelige mennesker, jeg har lært mye nyttig og selvsagt har jeg hatt det gøy! Begge sier at de også har lært mer om kristen tro.

Viktig å hjelpe andre

Mai Helene og Hanne har hatt praksis gjennom Råde frivillighetssentral, på BUA. BUA er en utstyrssentral der man kan låne sportsutstyr gratis – et sosialt og bærekraftig tilbud i bygda. -Jeg har fått møte mange nye mennesker fra ulike kulturer, og opplever at jeg har blitt bedre på å snakke med fremmede og tilpasse kommunikasjon til ulike typer mennesker. Og så har jeg lært om viktigheten av å hjelpe andre, sier May Helene.

Frivillighet får samfunnet til å gå rundt

Kristendomslærer Inge Auberg forteller at han håper elevene får et annerledes perspektiv på egen innsats. Det er en ukjent tanke for mange at de skal gjøre en jobb uten å tjene penger på det. – Jeg håper de vil oppdage at det er en glede å gi noe, helt gratis! Og at de kan få mye mer enn penger tilbake. Uten dugnad og frivillighet går ikke samfunnet vårt rundt.

Mange ulike praksissteder

Årets elever hadde praksis i Råde menighet, Råde Frikirke, BUA, menigheten 3:16 (LAN party – et arrangement for gamere), praktisk og sosial dugnad innad på Tomb, og andre lokalmenigheter. Elevene fikk, i den grad de ønsket selv, velge praksissted, og de fleste tok selv kontakt med arbeidssted og fikk laget en avtale.

Refleksjon

Praksisen endte opp i en presentasjon for klassen, med beskrivelse og refleksjon. – Det er første gang jeg har ansvar for dette faget, og praksisdelen har hatt mye større betydning for elevene våre enn det jeg så for meg i utgangspunktet, forteller Inge.

Jente i BUA, låner ut ski

Mai Helene Bislingen synes det har vært lærerikt å måtte kommunisere med så mange ulike typer mennesker.

Jente i BUA, utlån av ski

Hanne I.B. Rekstad har blitt god på å finne riktig skilengde til riktig person.

Jente med ballonger, sier noe til andre barn

Linnea Erøy har vært i Råde Frikirke, blant annet på "Kompisklubben" - en søndagsskole fra 1.-4. klasse.

Litt om faget

Kompetansemål for Kristendom i Studiespesialisering: - Planlegge og gjennomføre et prosjekt til glede for noen utenfor skolen, og reflektere over betydningen av det i samfunnet.

Kjerneelement i læreplanen: - Kjennskap til kirken der praksis i kristne fellesskap og organisasjoner som er bygget på kristne grunnverdier er en av mulighetene.