Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

snakkeboble

Kontakt oss!

Tomb er en stor bedrift med mange ansatte. Ring gjerne sentralbordet direkte i skolens åpningstid, eller kontakt den ansatte du skal ha tak i på E-post. Vi svarer så fort vi kan.

Følg oss

Sentralbord: 69 28 30 00 (åpningstid: mandag til fredag 09-14)

E-post: post@tomb.no

Internat/kjøkken: 69 28 30 30

Adr:

Tomb videregående skole

Tomballeen 7

1643 RÅDE

Organisasjonsnummer: 969738376

Ansvarlig redaktør: Morten Thomassen

Redaktør: Ingjerd Grimstad Bandak

Administrasjon og ledelse

 
 

Morten Thomassen

Rektor

morten@tomb.no

 
 

Hans Alvim

Ass. rektor og lærer

hans@tomb.no

 
 

Anette Oppegaard Kvarme

Inspektør og lærer

anette@tomb.no

 
 

Knut Huseby

Plassjef

knut@tomb.no

 
 

Britt Nerheim With

Internatleder/ husmor

britt@tomb.no

 
 

Ingjerd Grimstad Bandak

Markedsansvarlig

ingjerd.bandak@tomb.no

 
 

Kate Hofsøy

Økonomi/ Regnskap

kate@tomb.no

 
 

Tor Arne Hustvedt

IKT-leder og lærer

tor@tomb.no

 
 

Birgitte Veine Karterud

Sosialpedagogisk rådgiver

birgitte@tomb.no

 
 

Arne Høyås

Karriererådgiver og lærer i naturforvaltning

arne@tomb.no

Lærere og assistenter

 
 

Egil Andersen

Assistent

egil@tomb.no

 
 

Inge Auberg

Lærer i norsk, historie og kristendom.

inge@tomb.no

 
 

Hans-Edvard Bragvin Linnes

Lærer i kroppsøving, friluftsliv, kristendom

hans-edvard@tomb.no

 
 

Hans Kristian Bakke

Assistent teknikk og industriell produksjon

hansk@tomb.no

 
 

Anne-Lill Bakkevig

Lærer

anne-lill@tomb.no

 
 

Olav Barmen

Lærer kjøretøy

olavb@tomb.no

 
 

Sten Richard Bjørkå

Lærer i annleggsteknikk

richardb@tomb.no

 
 

Einar Brenne-Lerkerød

Fagarbeider spesped.

einarbl@tomb.no

 
 

Are Hulaas Christiansen

Lærer

arec@tomb.no

 
 

Inger Johanne Dahl-Polias

Lærer i norsk, samfunnsfag, kristendom

ingerdp@tomb.no

 
 

Mari Engeland

Lærer i naturfag

mari@tomb.no

 
 

Kari Koppang Fuglevik

Lærer i kristendom

karikf@tomb.no

 
 

Lars Olav Freim

Lærer

lars@tomb.no

 
 

Tor Arne Grimstad

Lærer i matematikk og naturbasert næringsaktivitet

tor.arne.grimstad@tomb.no

 
 

Ole Marius Grønlien

Lærer i økonomi

ole@tomb.no

 
 

Helge Heen

Lærer i teknologi- og industrifag og naturbasert næringsaktivitet

helgeh@tomb.no

 
 

Eirin Cathrine Huseby

Lærer i matematikk, naturfag, kroppsøving

eirin@tomb.no

 
 

Iselin Hustad

Hestefaglærer

iselin@tomb.no

 
 

Lars Henrik Høiom

Faglærer i byggfag

larsh@tomb.no

 
 

Kåre Øystein Høye

Faglærer i kjøretøy

oystein@tomb.no

 
 

Berit Jakobsen

Medarbeider - skole

beritj@tomb.no

 
 

Trond Jarlstad

Lærer i kroppsøving

trond@tomb.no

 
 

Jørgen Kvarme

Stallmester og faglærer i hest

jorgen@tomb.no

 
 

Jan Ove Lidi

Instruktør skog

janove@tomb.no

 
 

Ingrid Helene Lande

Lærer

ingridhelene@tomb.no

 
 

Odette Sama Olivares

Spansklærer

odette@tomb.no

 
 

Monica Olsen

Spes.ped-koordinator

monica@tomb.no

 
 

Asbjørn Ruud

Lærer

asbjorn.ruud@tomb.no

 
 

Dag E. Sandli

Timelærer i plantefag

dag@tomb.no

 
 

Torhild Johanne Sanne

Lærer i norsk og samfunnsfag

torhild@tomb.no

 
 

Guro Saurdal

Lærer i friluftsliv, naturfag, naturbruk

guro@tomb.no

 
 

Marte Solum Strand

Lærer i norsk, samfunnsfag, historie

marte@tomb.no

 
 

Ole Kristian Unnerud

Lærer i byggteknikk

olek@tomb.no

 
 

Oddbjørg Vastveit

Assistent

oddbjorg@tomb.no

 
 

Einar Østmo

Lærer i plante, teknikk og matematikk

einar@tomb.no

 
 

Kirsten Helen Rosenkilde

Lærer i engelsk og bibliotekansvarlig

kristen@tomb.no

 
 

Rune Halvorsen

Lærer

runeh@tomb.no

 
 

Geir Henning Fjuk

Faglærer husdyr

geirhenning@tomb.no

 
 

Bjørn Torp

Lærer

bjorn@tomb.no

 
 

Miriam Svensson

Lærer hestefag

miriam@tomb.no

Internat og renhold

 
 

Eileen Elisabeth Werner

Kokk og kjøkkensjef

eileen@tomb.no

 
 

Britt Nerheim With

Internatleder/ husmor

britt@tomb.no

 
 

Knut Harald Nilsen

Vaktmester og internatmedarbeider

knuthn@tomb.no

 
 

Turid Madsen

Kokk

 
 

Liv Sveung

Kjøkken

 
 

Heidi Christin Bredholt Østby

Kjøkken

heidi@tomb.no

 
 

Hilde Tømmerholen

Kjøkken

 
 

Liv Wesnes

Renhold

 
 

Malin Olstad

Renhold

 
 

Tone Nielsen

Renhold

 
 

Tove Pettersen

Renhold

Drift

 
 

Knut Husby

Plassjef

knut@tomb.no

 
 

Arne Juvkam

Grisehusansvarlig

arne@tomb.no

 
 

Knut Harald Nilsen

Vaktmester og internatmedarbeider

knuthn@tomb.no

 
 

Svein Olstad

Instruktør fjøs

svein@tomb.no

 
 

Olav Røyneberg

Gårdsbestyrer

olavr@tomb.no

 
 

Emil Urnes

Instruktør naturbruk

emil@tomb.no

 
 

Øystein Grødem

Vaktmester

oysteing@tomb.no

Ettåringer 23-24

 
 

Gjertrud Grytnes Jordet

Ettåring

gjejor@tomb.no

 
 

Hans Ole Grimsrud

Ettåring

hangri@tomb.no

diskgolfpark
galleri gamle tomb
gymsal
hallingsås husmannsplass
internat
musikkrom
parken
stall
trimrom