Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

snakkeboble

Vg1 Bygg og anleggs­teknikk

På Vg1 byggfag er fokus byggkonstruksjon i prosessen fra planlegging og skissering til bygging, kvalitetssikring og vedlikehold.

Følg oss

En viktig del av undervisningen er praksis. På Tomb er vi opptatt av å skape et godt klassemiljø, og klassen drar vanligvis på overnattingstur til Tjellholmen på Hvaler på våren, med innlagte byggeoppdrag og sosiale ting i fokus. Elevene har to ukers praksis både høst og vår, og denne praksisen kan være hvor som helst i landet. Ofte dannes det kontakter som legger til rette for lærlingplass senere.

I løpet av skoleuka er det mye variert undervisning - ingen dager er like. Vg1 byggfag omfatter mange ulike fag, og elevene vil være innom både rørlegging, maling, flislegging, betong med mer.

Du skal også ha fag som engelsk, matte, naturfag, kroppsøving og kristendom. Dette får du bruk for i yrket ditt og i livet ellers.

Søk nå!

snakkeboble
Det aller beste med Tomb er alle lærerne som tar seg tid til oss.

VEIEN VIDERE

Etter Vg1 bygg-og anleggsteknikk, har du to ulike muligheter på Tomb.

Etter fullført Vg2 kan du gå ut i lære og ta fagbrev etter to år, eller du kan ta påbygg og få studiekompetanse.

FAGOVERSIKT


Programfag:
Arbeidsmiljø og dokumentasjon
Praktisk yrkesutøvelse

Fellesfag:

Engelsk: 5 t Matematikk: T-matte (5 t) eller P-matte (3 t)
Naturfag: 2 t
Kroppsøving: 2 t
Kristendom: 2 t

Yrkesfaglig fordypning

To elever som lager sement i en sementblander.

Blandingsforholdet mellom sement, sand og stein er basiskunnskap.

Elev bruker høvel på panel.

Ferdighetstrening i bruk av høvel.

Elev som murer i strålende solskinn.

Muring er en ferdighet man lærer på Vg2 bygg-og anleggsteknikk.

Elever sitter på en stillase og vinker til fotografen.

Byggelever deltar i å sette opp lagerbygg på undervisningsområdet ved deres egen byggfaghall.

To elever bærer materialer fra en båt til fastland.

Hvert år har elevene praksis med overnatting i Hvaler-skjærgården. Fellesskap med grillig på kvelden.

Elever snekrer i byggfaghallen.

Elevene starter skoleåret med å lage sin egen verktøykasse.

Obligatoriske kurs på Vg1 byggfag er førstehjelp og varme arbeider.

nytt

Bilde av Arne høyås

Rådgivertjenesten på Tomb

Ung mann står ute og sager

På audition i byggebransjen

Anleggsklassen på befaring

Ung mann fôrer storfe fra en bøtte.

Flere ledige stillinger på Tomb

Studietilbud

 
 

VG2: Tømrer

VG2: Kjøretøy

(Lette)

Opplæring i bedrift

(2 år)