Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

To elever i et kjemirom
snakkeboble

NATUR­BRUK STUDIE­FORBEREDENDE

For alle som har fullført Vg2 heste- og hovslagerfag eller Vg2 landbruk og ønsker studiekompetanse.

Følg oss

Naturbruk studiekompetanse er også åpent for elever som tidligere har gått Reindrift, Akvakultur, Fiske og fangst, Skogbruk eller Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag.

Naturforvaltning er et spennende, viktig og annerledes fag dette Vg3-året. Faget er rettet mot mye praksis og uteundervisning. Tomb har et flott kulturlandskap, skog og utmark hvor det ligger godt til rette for ulike typer feltarbeid. Bærekraft, klima, miljø og forvaltning av naturressurser er viktige element i faget.

Søk nå!

Hvis man har gjennomført yrkesfaglig utdanningsprogram som ikke kvalifiserer til naturbruk studieforberedende, kan man søke på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse - også på Tomb.

Elever i klasserom

På naturbruk studieforberedende har elevene 10 timer norsk i uka.

Elever i samtale med hverandre.

Her har elevene "bok - speed dating".

Elever som jobber i gruppe

Naturbruk studieforberedende er et intensivt studium, og gruppearbeid gir gode avbrekk fra klasseromsundervisningen.

En elev viser et barn på på Madagaskar på skjermen sin

Fra Madagaskar-tur. Menneskemøtene på Madagaskar gjør stort inntrykk.

Fotballlag oppstilt, Tomb-elever og lokale barn.

På fotballbanen snakker alle samme språk! Elevene besøker flere skoler og har mye kontakt med lokalbefolkningen når de er på skoletur til Madagaskar.

Mange mennesker står i vannet

På Madagaskar får elevene god innføring i naturforvaltnings-utfordringer som landet har.

Elever skuffer sand  i bekken fra en tilhenger.

Elevene i naturforvaltning legger til rette for at ørreten skal kunne gyte i Møllebekken ved Tomb.

Lærer og tre elever planter et eiketre.

Elever i naturforvaltning planter nye eiketrær i den fantastiske eikelunden på Tomb.

Elever som studerer stein på øya Jomfruland.

Geofagtur med overnatting til Jomfruland.

Fagoversikt

Programfag

Naturforvaltning 5t (som regel inkludert en frivillig utenlandstur til Madagaskar).

Alle må ha ett programfag i tillegg:

Kjemi 1 og 2

Geofag

Biologi 1 og 2

R1

Fysikk 1

Sosiologi

Sosialantropologi

De som har gjort seg ferdig med naturfag i Vg1, må velge ytterligere ett fag fra lista ovenfor.

Fellesfag

Norsk 10t

Matematikk 5t (2 PY eller R1)

Historie5 t

Naturfag påbygg 4t (elever som har fullført dette, velger et ekstra fag fra programfag)

Kroppsøving 2t

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Ikke YFF på Vg3

nytt

Bilde av Arne høyås

Rådgivertjenesten på Tomb

Ung mann fôrer storfe fra en bøtte.

Flere ledige stillinger på Tomb

Nytt nr av Tomb Bandet

Fire ungdommer i en skogspark. De holder hver sin golfdisk.

Tomb Diskgolfpark

Studietilbud

 
 

VG2: Tømrer

VG2: Kjøretøy

(Lette)

Opplæring i bedrift

(2 år)