Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

Kalv ved en dam. På andre siden av dammen beiter mange sauer.
snakkeboble

Vg3 Landbruk - agronom

"Undervisningen, praksisen og ikke minst fagpraten med elever fra hele landet har betydd enormt mye", sier tidligere elever Eivind og Bjarte.

Følg oss

Se alle kurs og sertifiseringer på Tomb

Vg3 Landbruk

På Tomb møter du elever fra hele landet som er opptatt av landbruk. Her går praten livlig både i klasserom og ved middagsbordet i internatet. Her er Norges største landbruksklasse i Vg3 - så langt vi vet. Elever fra hele landet søker Tomb! Fagnettverk over hele landet etableres - og vennskap for livet!

Teori og praksis, utferder og gårdsbesøk gir viktig læring gjennom et agronomår på Tomb. Besøk av eksterne foredragsholdere gir også mye faglig input og inspirasjon.

Praksis en viktig del av undervisningen. Tomb har fjøs med melkerobot, sauefjøs, grisehus - nytt grisehus i 2022, stall, et lite sagbruk og verkstedavdelinger. tillegg har Tomb avtale om fjørfepraksis hos en nabo. På jordene dyrkes det i hovedsak korn og gras.

Med Vg3 landbruk får du kompetanse til å drive egen gård eller jobbe innen landbruket. Agronom er tittelen på den som gjennomfører landbruksutdannelse.

Viktig informasjon til søkere med landbrukserfaring i Vg3 landbruk – uten Vg1 naturbruk/Vg2 landbruk og gartnernæring
1 Dersom du har fullført et 3-årig eller 4-årig løp, har du ikke rett på mer undervisning i videregående skole. MEN det finnes noen skoleplasser for «ikke-rettselever». TOMB har noen slike plasser du kan søke på.

2 Etter fullført Vg3 landbruk kan du enten få kompetansebevis eller vitnemål. Dersom du skal få utstedt vitnemål, må ditt hjemfylke REALKOMPETANSEVURDERE deg for Vg1 naturbruk og Vg2 landbruk og gartnernæring. Du må altså dokumentere din landbrukserfaring/kompetanse og oppgi at du ønsker vitnemål etter Vg3 landbruk som sluttkompetanse. Dette kan fylket kreve betaling for. Imidlertid er KOMPETANSEBEVIS også et gyldig dokument i yrkesveien videre, og som gir deg rett til å kalle deg TOMB-AGRONOM. Mange av skolens Vg3-elever velger løsningen med kompetansebevis.

Mer å lese om dette på Utdanningsdirektoratets sider her: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/realkompetansevurdering/a/025157/

Spørsmål? Ta gjerne kontakt: tlf 69 28 30 00 - post@tomb.no

Les mer om skolens internat her:

Elever som sitter ved kornåkeren - ved traktor og treskere.

En liten pause fra treskeøvelser.

Kalver på grasbeite

Kalver på grasbeite utenfor fjøset.

Griser i bås i grisehus. Fire voksne studerer grisene.

Tomb samarbeider med Fiskå Mølle om et fôrforsøk. Et spennende prosjekt.

To elever sitter på halmballer i åkeren.

Praksisdag. Agronomelever deltar i praksis under ulike onner. Denne dagen er det øvelser i å kjøre halmpresse.

Elev kjører traktor med halmpresse.

Praksisdag hvor det kjøres halmpresse.

Elev som klapper stor okse som står i bås.

Trivelig med praksis i fjøset.

Fire elever i verkstedhall.

Praksisdag i verkstedet i naturbrukshallen.

Elever i klasserom.

Mye teori skal også på plass. Her fra en time med planteproduksjon i agronomklassen.

Elever klipper sau.

Hvert år gis det tilbud om å delta på saueklippekurs. Noen skaffer seg også sertifikat i saueklipping.

VEIEN VIDERE:
Ønsker du studiekompetanse etter Vg3 Landbruk, har du denne flotte muligheten på Tomb.

Les mer om Naturbruk studieforberedende her:

FAGOVERSIKT VG3 LANDBRUK


Programfag:
Gårsdsdrift: 6 t
Plante og husdyrproduksjon: 12 t
Utmark og kulturlandskap: 5 t
Økonomi og driftsledelse: 5 t
Maskiner og teknologi: 5 t


Teori og praksis - fast én praksisdag i uka

Fellesfag:
Kroppsøving: 2 t

Mer å lese om læreplan i landbruksfag her:

nytt

Bilde av Arne høyås

Rådgivertjenesten på Tomb

Tre unge menn fra Tomb som har kjøpt gård.

Unge Tomb-Agronomer satser

Skoletur til Tyskland

Ung mann fôrer storfe fra en bøtte.

Flere ledige stillinger på Tomb

Studietilbud

 
 

VG2: Tømrer

VG2: Kjøretøy

(Lette)

Opplæring i bedrift

(2 år)